Indelen

Medewerkers indelen gaat het makkelijkst vanaf het dienstenoverzicht. Wanneer je op de knop ”indelen” drukt (je vind die vlak boven de tabel, naast de knopjes om nieuwe diensten aan te maken), verschijnt een extra kolom met select-boxes om medewerkers te selecteren. Bij diensten, die al zijn ingedeeld, is de betreffende medewerker al voorgeselecteerd. Bij niet ingedeelde diensten is de selectbox leeg.

Deze manier van indelen is zo gemaakt dat het niet mogelijk is om medewerkers dubbel in te delen of medewerkers in te delen, die op dat moment afwezig zijn (dit laatste alleen als je de absenties zijn ingevuld voor de medewerker.

Wanneer de selectbox (dropdown) wordt aangeklikt, worden de op dat moment voor die dienst beschikbare medewerkers opgehaald uit de database en getoond. Wanneer er één wordt geselecteerd, wordt die direct bij die dienst opgeslagen in de database.
LET OP: alleen medewerkers uit de actieve periode en met de status actief worden getoond. Dus zorg dat je juiste periode actief maakt en dat je de medewerkers hebt gekoppeld aan die periode (meer info over perioden) en zorg dat de medewerker in die periode de status ‘actief’ heeft (meer info over medewerkers).

Wanneer voorkeursroosters zijn ingevuld bij medewerkers, zullen de medewerkers, die het rooster van de betreffende dienst als voorkeur hebben bovenaan staan. Ook wordt er een (V) achter de naam getoond.

NB. wanneer je toch iemand wilt indelen bij een dienst, terwijl dat eigenlijk ‘niet kan’, dan kan dat door de dienst te wijzigen (druk op de wijzigknop) en daar de medewerker te kiezen. Terug in het overzicht zal worden aangegeven met een rode lijn om de dienst, dat het eigenlijk niet kan; wanneer je boven de dienst ‘blijft hangen’ met de muis, verschijnt de reden hiervan.