Roosters/diensten

Diensten is waar het om draait in deze applicatie. Simpelweg gezien zijn het blokken tijd, die je kunt toekennen aan een persoon en kunt organiseren/groeperen in ((Roosters)) en ((Lokaties))

Rooster (diensten-overzicht)

Dit overzicht geeft de diensten weer onder elkaar, gegroepeerd per dag, waarbij ook de begin- en eindtijd grafisch (balkenschema) wordt weergegeven.
Je kunt het overzicht filteren op datum, medewerker, lokatie en rooster. Gebruik deze filterfunctie om de snelheid van het programma te bevorderen. En ook om het invoeren van gegevens te versnellen. Zie ook de ((algemene tips)).

Wijzig dienst formulier

Voor elke dienst kan je het volgende vastleggen:

 • Begindatum/tijd en Einddatum/tijd: hiermee leg je vast van en tot wanneer de dienst duurt. In principe is het mogelijk diensten te maken, die op een bepaalde dag beginnen en pas de volgende dag (of later) eindigen, maar deze worden nog niet goed weergegeven in de overzichten. Wel wordt de medewerker, die je op die dienst indeeld, bezet gehouden voor andere diensten. Vooralsnog zijn de diensten dus bedoeld om binnen eenzelfde dag te vallen. __let op: gebruik de ((datumtijd|verkorte notaties)) om snel gegevens in te voeren__.
 • Duur van de dienst: deze is niet wijzigbaar, maar wordt automatisch berekend aan de hand van begin- en eindtijd
 • Feitelijke duur: Dit veld is bedoeld voor uurregistratiedoeleinden en kan worden gebruikt om af te wijken van de berekende duur van de dienst. In het dienstenoverzicht wordt bovenaan altijd het totaal aantal uren van de diensten getoond. Dat totaal wordt in principe berekend aan de hand van de begin- en eindtijd van de dienst, tenzij je iets invuld bij feitelijke duur; dan wordt die waarde gebruikt. Je zou deze functionatiteit kunnen gebruiken om de achteraf aan te geven hoe lang een dienst echt heeft geduurd, om je administratie kloppend te maken. Maar in de meeste gevallen hoef je hier dus niets in te vullen.
 • Titel: deze kan eventueel worden gebruikt om de overzichten duidelijker te maken, maar is niet verplicht. In de meeste gevallen wordt een dienst al goed beschreven door de rooster- en lokatienaam, die ook in de overzichten worden getoond.
 • Lunch/Diner: hier kun je mee aangeven of er bij deze dienst een lunch of diner hoort. Deze gegevens worden in het ((catering|catering overzicht)) gebruikt om een totaal aantal lunches of diners per dag/rooster/lokatie te genereren.
 • Werknemer: hiermee geef je aan welke werknemer deze dienst gaat doen. Dit veld wordt meestal niet ingevuld in het wijzig-dienst formulier, maar met de indelen functie in het diensten-overzicht, dat werkt namelijk sneller en veiliger (zie ((indelen))). Mogelijke situaties, waarop dit veld wel in het wijzig-dienst formulier invult, zijn:
  • wanneer je bij het aanmaken van de dienst al weet wie ‘m gaat doen.
  • wanneer je wilt dat een bepaald persoon deze dienst gaat doen, terwijl ie ook op een andere dienst staat op hetzelfde (of deels overlappend) tijdstip. Bij de indeelfunctie in het overzicht is dat namelijk niet mogelijk.
 • Lokatie: hiermee geef je aan bij welke ((lokaties|lokatie)) deze dienst hoort.
 • Rooster: hiermee geef je aan bij welk ((roosters|rooster) deze dienst hoort.
 • Opmerking: veld voor van alles en nog wat. Dit wordt in het programma verder nergens gebruikt, het is puur ter informatie in het wijzig-diensten formulier.