Changelog

Aan Festivalroosters wordt doorlopend gewerkt. Op deze pagina wordt geprobeerd een overzicht te verschaffen van de wijzigingen en bugfixes.

Q1 2020
 • 3 jaren ago Fixed Het verwijderen van persoonsgegevens bevatte een fout; deze is nu opgelost.
Q4 2019
 • 3 jaren ago Fixed absenties wijzigen is nu weer mogelijk als het inschrijfformulier gesloten is. De instelling " absenties wijzigen" moet wel op "ja" staan.
Q2 2019
 • 3 jaren ago Update opschonen tag overzicht: actieve perioden zijn nu zichtbaar in een tooltip
 • 4 jaren ago Add er kunnen nu bij het opgeven van de absenties bij inschrijvingen per dag andere tijdsblokken worden ingesteld.
 • 4 jaren ago Add dagen in absentie-opgave-tabel bij aanmelding kunnen nu beschrijvingen bevatten, zodat je nu bijvoorbeeld kunt aangeven wat de opbouwdagen en festivaldagen zijn
 • 4 jaren ago Fixed status per periode wordt weer goed getoond op medewerker wijzigpagina
Q1 2019
 • 4 jaren ago Update bij het toevoegen van een medewerker kan deze direct aan de huidige periode worden toegevoegd als actieve medewerker
 • 4 jaren ago Update nieuw veld Dieetvoorkeuren vervangt veld Vegetarisch. Nu kan er worden ingesteld welke dieetvoorkeuren een medewerker bij zijn inschrijving kan opgeven.
 • 4 jaren ago Fixed fixed t-shirt statistieken overzicht per periode
 • 4 jaren ago Update aanpassingen aan email om te voorkomen dat mails in spambox komen (o.a. wordt nu een text-gedeelte naast het html-gedeelte meegestuurd)
 • 4 jaren ago Fixed fixed: standaardwaarden radiobutton custom velden
Q4 2018
 • 4 jaren ago Update niet alleen actieve perioden kunnen worden geëxporteerd, maar alle perioden
 • 4 jaren ago Update aantal paginas in medewerkersoverzicht kan niet meer worden gekozen, maar wordt automatisch berekend op 50 of meer items per pagina.
 • 4 jaren ago Add nieuwe weergave voor medewerkers: aanmeldingen. Op dit overzicht worden de medewerkers getoond op volgorde van aanmelding en zijn direct de belangrijke gegevens zichtbaar, die je van de aanmeldingen wilt zien: hun voorkeuren en eerdere deelnames
 • 4 jaren ago Add nieuwe manieren van sorteren van diensten. Je kunt ze vinden bij "groeperen/sorteren" vlak boven het dienstenoverzicht
 • 4 jaren ago Add nieuwe weergave voor medewerkers: faces!. waarbij de medewerkers als een soort smoelenboek worden getoond.
 • 4 jaren ago Add nieuw commando in het medewerkersoverzicht om foto's te draaien
 • 4 jaren ago Add nieuw veld bij diensten: prioriteit! Met dit veld kun je een gradatie aanbrengen, die je kunt gebruiken bij de volgorde van het inroosteren.
 • 4 jaren ago Add capaciteitstatistieken toegevoegd in dienstenoverzicht. Je zie nu per dag het aantal mensen nodig en beschikbaar per tijdsblok.
 • 4 jaren ago Add mogelijkheid om bijlagen aan emails toe te voegen
Q3 2018
 • 4 jaren ago Fixed Fouten opgelost met betrekking tot speciale karakters, waardoor speciale tekens (zoals ë en é) niet meer worden afgebeeld als een vraagteken of zwart blokje.
 • 4 jaren ago Add link naar deze changelog toegevoegd in het headermenu rechtbovenaan het scherm. De links naar de changelog en support-pagina ook toegevoegd in de footer.
Q2 2018
 • 4 jaren ago Add voorkeurvalidatie: het invullen van een voorkeur is nu verplicht en dubbele invoeren is niet meer mogelijk.

Tussen 2006 (het ontstaan van festivalroosters) en 2018 werden er met wisselende regelmaat uitbreidingen en bugfixes uitgevoerd, maar hiervan werd geen log bijgehouden.