Absenties

Met absenties kan worden aangegeven wanneer een medewerker niet beschikbaar is. Bij het indelen van medewerkers op diensten wordt hiermee rekening gehouden.

Om snel alle periodes van absentie te kunnen vastleggen, zijn verschillende periodetypen gemaakt:

  • meerdere dagen: alleen de begin- en einddatum worden vastgelegd.
  • een hele dag: één datum wordt vastgelegd.
  • begin van de dag: één datum en één tijdstip wordt vastgelegd. Op die datum voor dat tijdstip wordt de medewerker als afwezig beschouwd.
  • eind van de dag: één datum en één tijdstip wordt vastgelegd. Op die datum na dat tijdstip wordt de medewerker als afwezig beschouwd.
  • midden op de dag: één datum en twee tijdstip wordt vastgelegd. Op die datum tussen de twee tijdstippen wordt de medewerker als afwezig beschouwd.

Het opmerking veld is ter informatie.

Tip: wanneer je vanuit een medewerker (de wijzigpagina voor een medewerker) doorklikt naar absenties invoeren, dan wordt in het absentie-toevoegscherm de medewerker al voorgeselecteerd en kun je dus heel snel de absenties voor één medewerker invoeren.